Projekts “Samsung skola nākotnei”

Samsung_projekts_8_noslegums

6.maijā notika projekta fināls,

kurā Tukuma Raiņa ģimnāzijas komanda sīvā konkurencē ieguva 2.vietu.

Sirsnīgi sveicam!

Direktores Sigitas Kūlas teiktais: “Paldies mentorei Annai Lebedokai! Man ir superkomanda gan Samsung projektā, gan Tukuma Raiņa ģimnāzijā!

Samsungs

Foto: Interneta resurss Samsung Latvija
______________________________________________________________________________________________

Fizikas skolotājs Valdis Zuters ir ļoti aktīvs sociālajos tīklos, kuros tiek atspoguļota katra jauna aktivitāte projektā.

‪#‎skolanakotnei‬ mācībās pārstāvam @TRainaGimnazija ar dziesmu un kodolīgu informāciju par mūsu skolu! https://t.co/6zDG6Suwmh

Get the whole picture – and other photos from Valdis Zuters
PIC.TWITTER.COM/6ZDG6SUWMH|AUTORS VALDIS ZUTERS

_________________________________________________________________

     Samsung_projekts5
Katrai skolai ir savas tradīcijas, kas ir nozīmīga vērtība, taču bez inovācijām mūsdienu skola, kas rūpējas par konkurētspējīgu, mērķtiecīgu un radošu skolēnu labvēlīgā, interesantā mācību vidē, arī nav
iedomājama.Samsung_projekts4

             Tukuma Raiņa ģimnāzijas kolektīvs jau pāris mēnešu ir iesaistījies projektā “Samsung skola nākotnei”. Kā pastāstīja direktore Sigita Kūla, arī pagājušajā gadā skola aizsūtījusi pieteikumu dalībai projektā, taču tad tas nav ticis akceptēts, bet šogad  ģimnāzija 1.kārtā no 72 pieteiktajām skolām iekļuvusi starp 30 skolām, pēc 2.kārtas – klātienes intervijas – ir nopelnīta vieta 15 skolu vidū. Projekts ir digitālās izglītības iniciatīva, ko Samsung Electronics Baltics Latvijā īsteno kopš 2013. gada.

Samsung_projekts1   Katram projektam ir savi nosacījumi. Viens no tiem – komandā ir jābūt četriem dalībniekiem: direktoram un trīs mācību priekšmetu skolotājiem. Mūsu skolas komandā darbojas direktore Sigita Kūla, fizikas skolotājs Valdis Zuters, angļu valodas skolotāja Gita Rācenāja un biol
oģijas skolotāja Zaiga Širina, kas piedalās piecos apmācību moduļos.

Katras komandas darbu pārrauga un virza profesionāls mentors, kas izvērtē skolu motivāciju apgūt jaunas zināšanas un mainīt mācību vidi. Mūsu skolas mentore ir Anna Andersone, kura ģimnāzijā viesojās 12.decembrī, lai apspriestu idejas, ko un kā uzlabot skolas dzīvē. Mērķis ir palīdzēt veidot jauniešiem nākotnes iespējas, piedāvājot programmas, kas sniegtu plašāku piekļuvi tehnoloģijas prasmēm un iespējām. Samsung_projekts3Lai mērķi īstenotu, nopietni jāstrādā ne tikai minētajai komandai, bet visai skolas saimei, tāpēc arī pārējie skolotāji papildina savas IT zināšanas un prasmes. Skolotāju redzesloka paplašināšana par jēgpilnu IT lietošanu motivēs tās lietot biežāk un efektīvāk. Izejot apmācības, skolotāji varēs efektīvāk sadarboties ar skolēniem.

Februāra mēnesis ritēja ļoti spraigi, jo notika intensīva ģimnāzijas skolotāju apmācība darboties Eduspace vidē, kurā skolotāji ievieto mācību materiālus, piemēram, prezentācijas, darba lapas, norāda prasmes, kuras skolēniem jāapgūst noteiktas tēmas ietvaros u.tml. Komandas uzdevums – palīdzēt kolēģiem apgūt jaunas prasmes.Samsung_projekts6 Tas noteikti atvieglos mācību procesu, jo materiāli tiek strukturēti, lai tie vienmēr būtu viegli pieejami gan skolotājiem, gan skolēniem. Ieguvums tas būs arī skolēniem, kuri nav bijuši stundās, jo Eduspace vidē skolēnam tiek nodrošināta piekļuve mācību materiāliem, lai patstāvīgi mācītos mājās un sagatavotos pārbaudes darbiem. Tādā veidā tiks nodrošināta veiksmīgāka sadarbība starp skolēniem un skolotāju.

Samsung_projekts2Skolēniem tika veikta aptauja, kurā tika noskaidrots viņu viedoklis par IT lietošanu mācību procesā. Uz jautājumu Vai tev IT palīdz mācīties? gandrīz visi skolēni atbildēja apstiprinoši (kā redzams attēlā).

Katrs skolotājs ir izvēlējies konkrētu klašu grupu, un ievades process ir sācies. Protams, tikai pēc ilgāka laika tā īsti varēs novērtēt, cik labi viss izdevies, kā Eduspace vide ietekmē skolēnu sasniegumus, un izdarīt secinājumus. Bet viss jau reiz  sākas no mazumiņa, soli pa solītim.

Kā jau ikviens projekts tiek vērtēts, arī mūsu skolas komandas veikums ir jāiesniedz žūrijai līdz 25.aprīlim. Žūrija vērtēs skolēnu sasniegumus ilgtermiņā, pieredzes apmaiņu, skolēnu iesaisti, tehnoloģiju izmantošanu. Savukārt 28.aprīlī paziņos, kuras 10 skolas būs finālistes. Noslēguma ceremonija paredzēta 6.maijā. Komanda, kas mācību gaitā demonstrēs labāko sniegumu, balvā saņems Samsung jaunākās tehnoloģijas 10 000 eiro vērtībā.

Lai mums kopā izdodas īstenot iecerēto!

Iveta Āboliņa

WordPress.com blogs.

%d bloggers like this: