Apsveikumi

Tradicionālajos pasākumos Tukuma, Jaunpils un Engures novadu pedagogiem pasniegti dažādi pateicības un atzinības raksti, kā arī apsveikti nominācijas “GADA SKOLOTĀJS 2018/2019” uzvarētāji. Sveicam visus novadu kolēģus, bet īpaši suminām mūsu skolas skolotājus Gundu Kupču, Gitu Rācenāju, Unu Gaili, Ediju Pāvilsonu, Guntu Vērpēju ar atzinības un pateicības rakstu iegūšanu un īpašs suminājums Zinaidai Holstai ar titula “GADA SKOLOTĀJS 2018/2019” iegūšanu!

658-lapai-900x480

11.c klases skolniece Valērija Petrova ieguvusi 1.pakāpes diplomu vidusskolas grupā izteiksmīgās runas konkursā krievu valodā. Sveicam! Paldies arī skolotājai Larisai Nikolajevai!

IMG-20171207-WA0003IMG-20171207-WA0002

IMG-20171207-WA0004

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiādē mūsējiem 1.vieta un zelta medaļa.

IMG-20171205-WA0001

Olimpiskās dienas čempionātā mūsu ģimnāzijas komanda ieguva 3.vietu.

IMG-20170922-WA0001

Savukārt Tukuma, Engures un Jaunpils novada futbola čempionātā ģimnāzijas komanda kā sita, tā iesita 1.vietu.  Malači! Lepojamies un apsveicam!

IMG-20171003-WA0000

——————————————————————-

Turēsim īkšķus par 11.klašu skolēniem

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

valsts posmā Rīgā 22.un 23.aprīlī!ikskis

_________________________________________________________________

Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem Ziedi skolotājiemvārdiem pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka,
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.
Tu pasmaidi, ja skauģi gadus skaita,
Un neskumsti, ja matos sarma krīt.
Tu esi cildena un tāpēc vienmēr skaista,
Jo sirds un dvēsele tev krūtīs mīt.
Ej saules taku laimīga un stalta,
Nes saujās prieku, gaismu citiem dod –
Lai šeit, pie tava sadraudzības galda,
Ikviens no mums sev gaišu prieku rod.
                                 /A.Rode/

Skaistus svētkus, SKOLOTĀJ!

 

Mēs sakām JUMS lielu paldies par ieguldīto darbu mūsu audzināšanā un pilnveidošanā, kaut arī mēs, skolēni, ne vienmēr esam tik zinātkāri un saprotoši, kā gribētu. Jūs esat tie, kas mūs māca izvēlēties, pieņemt pareizos lēmumus un saskatīt dzīves jēgu. Paldies par sapratni un izturību šajā cildenajā, bet arī grūtajā darbā!

Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēnu novēlējumi

7.klase: Lai jums veicas darbā visus nākamos gadus, un vēlam izturību!

8.a klase: Novēlam visiem skolotājiem izturēt mūs visu mācību gadu!

8.b klase: Novēlam skanīgu balsi, gaišu galvu un veiksmīgu gadu!

9.a klase: Novēlam, lai pietiek spēka un izturības visu šo mācību gadu!

9.b klase: Novēlam jums vēl daudz gadu skolotāju darbā, būt spēcīgiem, jaukiem, izturīgiem un nekad nepadoties!

10.a klase: Paldies par to, ka mums esat, paldies par to, ka katru dienu cenšaties mums iemācīt ko jaunu!

10.b klase: Paldies par atbalstu un pacietību mācību procesā! Novēlam jums saglabāt neatlaidību un spēku, mācot mūs arī turpmāk!

10.c klase: Lai izturība skolot skolēnus, iedvesmot slinkos, pilnveidot čaklos, lai pašu darbos veiksme spīd pat vistumšākajās dienās!

11.a klase: Skola ir kā mūsu otrās mājas, un skolotāji ir kā mūsu vecāki, kuri dara tādu pašu funkciju: bar, māca, atbalsta.

11.b klase: Mīļie skolotāji, novēlu jums izturību un daudz jaunu ideju, lai mācību process būtu interesantāks!

11.c klase: Mēs jums novēlam pacietību un izturību mūs izglītot līdz 12.klasei.

12.a klase: Novēlam pacietību, izturību un maz sirmu matu!

12.b klase: Novēlam jums svētu pacietību!

Sagatavoja Amanda Germova

WordPress.com blogs.

%d bloggers like this: