Ko sargā tiesībsargs?

5. februārī Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas “Parlamentārā demokrātija” skaidrošanas ciklā notika pirmspēdējā tiešsaistes lekcija “Ko sargā tiesībsargs?”. Šī cikla mērķis ir ļaut jauniešiem izprast parlamentārās demokrātijas priekšrocības un būtību. To vadīja Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītājas vietnieks Jānis Krastiņš , tiesībsargs Juris Jansons, Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu pārstāvji Niklāvs Edvards Grasis, Kārlis Blumbergs un Kristofers Grauds un Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas eksperte Žaneta Ozoliņa.

Kas ir demokrātija?

Tiesībsargs J.Jansons demokrātiju raksturo kā brīvību, kas balstīta cilvēka tiesībās, cieņā, kur ikviens cilvēks ir  vērtība. Demokrātija var pastāvēt arī ģimenē, kur katram ģimenes loceklim ir sava vērtība, cieņa, loma. Ģimenē tāpat kā demokrātijā katrs viedoklis ir svarīgs un visi lēmumi tiek izrunāti.

Kāda būtu tiesībsarga loma šajā ģimenē?

Šajā ģimenē- demokrātijā tiesībsargs teorētiski nebūtu vajadzīgs, jo Latvijā ir izveidota mūsdienīga Satversme, kurā ir cilvēka pamattiesību pants un 1.pants par demokrātiju. Tiesībsargs ir kā tilts starp sabiedrību un valdību, kas nodrošina cilvēktiesības, raugās vai pārvaldes institūcijas realizē likumus tā, kā tas aprakstīts Satversmē, lai suverēns ir katrs Latvijas valsts pilsonis. Tāpat tiesībsargs izseko, vai institūcijas darbojas par labu valsts varai.

Cik sena ir tiesībsarga institūcija?

Tiesībsarga institūcija darbojas kopš 2006. gada, izveidota uz stabilas tiesībsargu bāzes. Latvija ir unikāla ar to, ka tiesībsargs nodarbojas ar pilnīgi visu cilvēktiesību spektru– visu, kas ierakstīts Latvijas Republikas Satversmes 8.nodaļā.

Par kādam tēmām pie tiesībsarga vēršas sabiedrība?

 Sociālo tiesību tēmām- par veselības nodrošinājumu, tiesībām uz nodarbinātību, bet visbiežāk par bērnu tiesībām, jo bērni ir visneaizsargātākā sabiedrības grupa. Par bērnu interesēm rūpējas Izglītības un Labklājības ministrija. Tiesībsargu institūcija ir vieta, kur vērsties pie neitrālām, fragmatīvām personām,arī, ja valsts vara vēršas pret sabiedrības interesēm.

Kādi ir tiesībsargu uzdevumi?

Tiesībsargi seko līdzi likumdošanas procesam, kam jāpieiet radoši, lai saprastu, vai nepieciešama konkrētāka izteikšanās un lai katru sabiedrības grupu uzrunātu skaidri, saprotoši. To kas ir sarežģīti juridiski, jāizstāsta cilvēkiem saprotamā valodā. Rezultātā sabiedrība vairāk seko līdzi savām tiesībām, zina, kur vērsties un kur justies saprastiem.

Cik kvalitatīva ir tiesībsargu vara Latvijā?

Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Latvijas tiesībsargi ir maigs varas instruments, kam nav plašs pilnvaru loks. Latvijas tiesībsargu modelis ir labs– jo mazāks tiesībsargu loks, jo mazāk jāstrādā ar iesnieguma tēmām. Tiesībsargiem nav tiesas varas, bet informējot sabiedrību par tiesībām un tiesībpārkāpumiem,  Valdība nevēlas dzirdēt kritiku. Ir iespēja ari vērsties Satversmes tiesā, kas pēdējo 2 gadu laikā tiek darīts ļoti aktīvi. Mūsu politiku darbs uzlabotos, ja viņi vairāk uzklausītu tiesībsargu kritiku.

Vai tiesībsargi iesaistās jauniešu pasākumos un vai jaunieši izprot tiesībsargu darbu?

Tiesībsargi iesaistās jauniešu pasākumos, rīkojot diskusijas, uz kurām atsaucība ir atšķirīga. Jauniešu pasākumā “Vēlēšanu pratība” jaunieši nebija īpaši aktīvi, bet pasākumā “Uzraksti likumu pats”, kur skolēniem pašiem bija jāuzraksta bērnu tiesību aizsardzības likums, bija milzīga atsaucība. Plānots šogad vairāk darboties ar skolu jauniešiem un bērnu nevalstiskajām organizācijām, jo par tiesībsargiem kopumā zina maz. Tas ir nepieciešams, lai mainītu zināšanu līmeni par cilvēktiesībām. Jo konkrētāk sabiedrība pārzina savus likumus, jo precīzāk tā pieprasa tiesību ievērošanu.

Vai 10 gadu ilgā darba pieredzē ir novērojama izaugsme cilvēktiesību izpratne?

10 gadu laikā cilvēktiesību izpratne ir ļoti attīstījusies, jo salīdzinājumā ar 90. gadiem cilvēki ir pieraduši vairāk pie vārda brīvības, pulcēšanās tiesībām utt., kas toreiz vēl nelikās sabiedrībā uzticama tēma. Cilvēki arvien vairāk izprot cilvēktiesību universitāti.

Vai cilvēktiesību izpratne varētu mainīties pēc Covid-19 pandēmijas?

Ja tiek ierobežota pārvietošanās, pulcēšanās, preču pakalpojumi- pamattiesības, sabiedrība ir lielu izaicinājumu priekšā. Tomēr šīs pamattiesības ierobežo, lai novērstu pandēmijas izplatību. Nākotnē būs ļoti daudz pētījumu par Covid-19 ietekmi, pieļautajām valdības, sabiedrības kļūdām, kuros noteikti tiks iepīti pamattiesību ierobežojumi. Pastāv un pastāvēs ļoti daudz viedokļu par šiem ierobežojumiem.

Kāpēc sabiedrība bieži pārprot tiesībsargu darbu?

Pārpratumi rodas tādēļ, ka izglītības iestādēs un informācijas platformas nepilnīgi skaidro cilvēktiesības un tiesībsargu darbu.

Ombuds- Eiropas tiesībsargs izskata sūdzības un pārkāpumus par ES parlamenta darbu. Vai tiesībsargu darbā ir saskare ar ES darbu?

Latvijas tiesībsargi ir atsevišķs institūts, tomēr tas atrodas Pasaules tiesībsargu institūtu tīkla un arī Eiropas tiesībsargu institūtu tīklā.

Vai Latvijas jaunieši ir aktīvi parlamentārajā demokrātijā?

Jaunieši ir liela izaicinājuma priekšā, tāpēc tiesībsargi aicina būt daudz aktīvākiem. Ir daļa jauniešu, kas ir aktīvi politikā, bet būtu labāk, ja šis skaits palielinātos. Tas noderētu kritiskās domāšanas attīstīšanai, pieredzes paplašināšanai par vēlēšanu pratību, ziņu analīzi, medijpratību. Pētījumi liecina, ka balsstiesīgiem jauniešiem nav vēlmes iesaistīties vēlēšanu procesā un politikā, ko vajadzētu mainīt.

Par kādām tēmām pēdējo gadu laikā tiek saņemti visvairāk iesniegumu?

Iesniegumu skaits nav palielinājies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Pārsvarā tie ir par preču un pakalpojumu, izglītības nepieejamību- datortehnikas, interneta pieslēguma, prasmju trūkumu. Skolām jānodrošina e-vide mācībām, lai tas atbilstu izglītības standartiem, kādi ir noteikti valstī. Visbiežāk šie iesniegumi tiek iesūtīti no vecākiem, daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kur ir pirmsskolas vecuma bērni. Mūsu valsts aprūpes sistēma neatbilst Satversmē minētajam līmenim, jo trūkst mediķu, nepietiekams finansējums, par ko runā starptautiskās rekomendācijās. Cīņa par valsts statistiku tikai atmet Latviju par attīstības gadiem atpakaļ.

Vai jauniešiem ir iespēja iesaistīties tiesībsarga darbā?

Tā ir liela tiesībsargu vēlme. Šim mērķim izveidota Jauniešu padome, bija arī ideja uztaisīt domnīcu, kur notiktu diskusijas, viedokļu apmaiņa jauniešu vidū. Lai jaunieši iesaistītos, vajadzīga informācijas apmaiņa no jauniešiem, jo jaunieši vislabāk pārzina savu ikdienu un vidi sev apkārt.

Vai Latvija ir tiesiska valsts?

Latvija ir tiesiska valsts, bet mums ir kur tiekties, lai tiesiskums sasniegtu labāko pakāpi. Šajā absolūtajā tiesiskumā cilvēka tiesības būtu vissvarīgākās, nav pat apspriežamas. Cilvēki saprastu, ka vara pieder sabiedrībai, jo Latvijas pilsoņu vara ir suverēna. Tādēļ ir svarīgi uz tiesiskumu raudzīties savādāk, lai Latvija kļūtu par tiesiskas valsts paraugu nākotnē.

Tiesībsargu darbs jauniešu vidū diemžēl netiek pietiekami izskatīts, ko var mainīt, rīkojot pasākumus un diskusijas par cilvēktiesībām. Latvijā  pastāvošās četras varas ne tikai viena otru kontrolē, bet arī savstarpēji sadarbojas. Tieši sabiedrība dod parlamentārajai demokrātijai vērtību, ka starp institūcijām notiek kontaktēšanās. Visa demokrātija neglabājas tikai Saeimas rokās, bet tā ir tautas rokās. Jo nobriedušāka demokrātija, jo lielāku lomu tajā spēlē cilvēki- tiesībsargi novērtē sabiedrības viedokļu paušanu. Cilvēki ir tie, kas rūpējas un izbauda brīvību, bet ir ari atbildīgi par savu un citu brīvību. Latviešiem ļoti daudz kas jādara, lai stiprinātu parlamentāru demokrātiju.

Rakstu veidoja: 12.a klases skolniece Laura Elīna Šulca.

Categories: Citāti | Komentēt

Ziņu izvēlne

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Veidojiet bezmaksas vietni vai emuāru vietnē WordPress.com.

%d bloggers like this: