Vai esi jau izvēlējies savu mācību virzienu 10.klasē?

Jau šajā vasarā skolēniem, kas 1. septembrī sāks mācības 10. klasē, būs jāizvēlas, ko mācīties vidusskolā. Sākot ar jauno mācību gadu, skolās Latvijā mainīsies veids, kā organizētas mācības vispārējā vidējā izglītībā. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri viņus īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti un apgūt brīvas izvēles specializētos kursus. Lai to īstenotu, skolas Latvijā šobrīd veido savu piedāvājumu vidusskolas izglītības programmai. Skolām skolēnu izvēlei jāpiedāvā vismaz 2 mērķtiecīgi izveidoti padziļināto kursu komplekti ar 3 padziļinātiem kursiem katrā no tiem. Jau tagad 9.klašu jauniešiem, stājoties ģimnāzijā, vidusskolā būtu jāzina, kādā jomā viņi vēlētos strādāt un darboties.shutterstock_221682364

Arī mūsu skolā pedagogi ir izveidojuši vairākus padziļināto kursu komplektus,  kuri jau nākamajā mēnesī tiks piedāvāti jauno 10.klašu reflektantiem. Tie būs –

  • Kultūras programma, ar padziļinājumu latviešu valodā un sociālajās zinībās,
  • Dabas zinību programma, ar padziļinājumu angļu valodā, ķīmijā un bioloģijā,
  • Inženierzinību programma, ar padziļinājumu angļu valodā, fizikā un matemātikā vai padziļinājumu fizikā, matemātikā un programmēšanā.

Tie  dalīsies sīkāk   –

  • kultūras, latviešu valodas un sociālās zinātnes virziens (padziļinājums latviešu valodā un literatūrā, sociālajās zinātnēs, kultūrā un mākslā);
  • kultūras, svešvalodas un sociālās zinātnes virziens (padziļinājums angļu valodā, sociālajās zinātnēs, kultūrā un mākslā);
  • dabaszinātņu virziens (padziļinājums ķīmijā, bioloģijā, angļu valodā);
  • inženierzinātnes (I) virziens (padziļinājums fizikā, matemātikā un angļu valodā);
  • inženierzinātnes (II) virziens (padziļinājums fizikā, matemātikā un programmēšanā).

Visiem skolēniem, saistībā ar vienu no padziļinātajiem mācību priekšmetiem, būs jāveic patstāvīgs pētniecības, jaunrades vai sabiedriskais darbs.

Papildus obligātajiem mācību priekšmetiem ģimnāzijas vidusskolēniem tiks piedāvāti specializētie izvēles kursi:  publiskā uzstāšanās, filozofija, psiholoģija, uzņēmējdarbības pamati. Šos priekšmetus skolēni varēs apgūt 12. klasē.

Vidusskolēni mācībās pavadīs tikpat daudz laika kā līdz šim – 36 stundas nedēļā.  Šie vispusīgie zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos skolēnam plašu redzesloku un plašas izvēles iespējas nākotnē. Taču jaunā pieeja vienlaikus paredz iespēju izvēlēties, kādā dziļumā, atkarībā no savām interesēm, katru mācību jomu apgūt.

imgd.phpKo par savu nākotni un jaunajiem padziļināto kursu komplektiem saka mūsu 9.-tie? Lūk, daži viedokļi.

* “Es plānoju savu nākotni. Interesējos par dažādām skolām. Vēlos strādāt militārajā nozarē. Man būtu jāpievērš lielāka  uzmanība fizikai, matemātikai un fiziskajai sagatavotībai. Es domāju,  ka man piemīt visas rakstura īpašības, lai es varētu strādāt militārajā nozarē. Tās ir stingrība, laba disciplīna. Mācības domāju turpināt ģimnāzijā  un pēc tam Latvijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā. Es izvēlētos inženierzinātņu (I) virzienu, jo visi šī virziena padziļinātie mācību priekšmeti būs vajadzīgi manā profesijā.”

 * “Šobrīd es vēl neesmu izdomājis, par ko  nākotnē vēlētos strādāt, bet zinu, ka  vēlētos profesiju, kurā jāpārzina vēsture un ģeogrāfija. Nākošos 3 gadus man vajadzēs pievērst lielāku uzmanību krievu valodai un matemātikai, jo šie priekšmeti man nepadodas tik labi un šos priekšmetus vajag pārzināt gandrīz ikvienā profesijā. Es domāju, ka  esmu  zinātkārs, apzinīgs un patstāvīgs. Turpināšu mācības TRĢ. Es izvēlēšos kultūras, svešvalodas un sociālās zinātnes.”

*”Jā, es plānoju savu nākotni. Es to daru, skatoties uz vecvecākiem, vecākiem, radiem, lai pārdomātu, ko es gribu dzīvē,  un kā es pelnīšu sev naudu. Esmu par to daudz domājusi un, ja man padosies ķīmija tik pat labi kā tagad, tad es varētu mācīties par farmaceitu. Bet, ja man nepadosies ķīmija tik labi, tad ir doma mācīties  par pārtikas tehnologu, lai es varētu strādāt  pārtikas jomā, piemēram, pārņemt tēta uzņēmumu vai atvērt savu restorānu.  Lielāka uzmanība noteikti jāpievērš ķīmijai un bioloģijai, un ne mazāk matemātikai, jo manai plānotajai karjerai šie 3 priekšmeti ir nepieciešami. Esmu nopietna un tiecos uz saviem mērķiem, esmu atbildīga, arī draudzīga, lai sadarbotos ar citiem cilvēkiem. Mans uzskats par darbu –  ja tu dari, tad izdari tā, lai pašam patīk un esi gandarīts par padarīto. Es zinu, ka palikšu šajā pašā skolā. Izvēlēšos dabaszinātņu virzienu, jo šie priekšmeti –  ķīmija, bioloģija ir nepieciešami nākotnes karjerai.”

*”Es īsti vēl nezinu, par ko  vēlos kļūt.  Domāju , ka  visticamāk izvēlēšos karjeras veidu , kur nav jāatkārto viena un tā pati lieta katru dienu, un kura  ir saistīta ar bioloģiju vai astronomiju. Man nākamajos trīs gados ir  jāpievērš lielāka uzmanība eksaktajām zinātnēm un jācenšas saprast vielu, savādāk man būs grūtāk mācīties universitātē.  Diemžēl, man vēl nav visas rakstura īpašības, lai man būtu vieglāk strādāt savā darba nozarē. Es zinu, ka man ir ļoti grūti koncentrēties, esmu mazliet lēns un varbūt arī slinks.  Es, protams,  centīšos visas šīs lietas uzlabot. Es no skolas piedāvātajām mācību programmām visticamāk izvēlēšos dabaszinātņu virzienu, jo, manuprāt, mana profesija visticamāk būs saistīta ar bioloģiju , ķīmiju, angļu valodu ( jo es plānoju strādāt ārpus Latvijas ) un varbūt pat fiziku.”4D365400-11B2-43EE-8E31-396914F0395A

*“Dažreiz padomāju par to, kādu nākotni es sev gribētu, apskatu dažādas iespējas, bet neuztveru to vēl ļoti nopietni. Es jau ilgāku laiku domāju, ka gribētu strādāt darbā, kas saistīts ar interjera dizainu, bet nezinu vēl ko tieši. Man vajadzētu apskatīt vairākas karjeras iespējas, jāmācās kaut kas vairāk mākslas jomā. Manuprāt, jābūt radošam, oriģinālam, mākslinieciskam un ir nepieciešams plašs skatījums mākslā un pasaulē, jāmāk komunicēt ar cilvēkiem. Es ceru, ka man piemīt šīs īpašības, bet vajadzētu vēl socializēties, lai būtu vieglāk komunicēt ar citiem, svešiem cilvēkiem. Es domāju turpināt mācības ģimnāzijā, vai arī mācīties Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolā. Es izvēlētos vai nu kultūras, latviešu valodas un sociālās zinātnes virzienu, vai arī inženierzinātnes (2) virzienu, jo es vēlos mācīties padziļināti kultūrā un mākslā, bet ļoti noderīgi būtu mācīties padziļināti arī programmēšanā, jo lielākā daļa darbu, kas saistīta ar interjera dizainu, vai arhitektūru, notiek datorā. “

Un kuru izglītības virzienu izvēlētos tu? Pārdomā, izvērtē un  kļūsti par vienu no mums, topošo ģimnāzist!

9.klašu skolēnu viedokļus apkopoja sociālo zinību skolotāja L.Šulca

 

Categories: Citāti | Komentēt

Ziņu izvēlne

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: