Galda spēle “Dzejnieku Bārdu Zalktis” – V. Reguta ideja un dāvinājums skolai

Man vajag plašuma, mūžam kas sauc,
un tāles, un debess, un jūras,
man vajaga viesuļu, dzelmes kas jauc
un bangu un zvaigžņotas buras!

                                                                        (F. Bārda)

        q6Vilnis Reguts, bijušais Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotājs, klases audzinātājs, grāmatu autors, kaut arī aktīvi ikdienā vairs fiziku nemāca, tomēr pedagoga talantu nevar noslēpt, un skolā viņam atrodas jauni veicamie pienākumi. Skolotājs Vilnis, tāpat kā savulaik dzejnieks Imants Ziedonis, gūst izziņas prieku ceļojot, arī viņš katru nedēļu dodas apzināt Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības, tiekas ar cilvēkiem un uzklausa viņu stāstus, izstaigā dabas takas, meklējot īpašos akmeņus, kokus u. c. dabas bagātības, kas izdaiļo mūsu tēvzemi un mūsu dvēseli. Vērīgums, daudzpusība, dziļums, vienkāršība un radošums – šīs īpašības raksturo skolotāju. Vilnis fotografē un publicē fotogrāfijas gan sociālajos tīklos, gan citās interneta vietnēs, ļaujot ielūkoties apkārtnes ainās daudz vērīgāk. Tas ir viens no skolotāja vaļaspriekiem, jo par Vilni var teikt – “zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli”.

    Otrs vaļasprieks ir radīšanas prieks, kas cieši saistīts ar pirmo, jo, staigājot pa rakstnieku un dzejnieku mājām, muzejiem, skolotājam dzimst jaunas idejas, kuras realizēt. Tā tapusi galda spēle “Dzejnieku Bārdu Zalktis”, kas spēlējama kā domino.q1.jpeg

     Spēles 53 domino principa kartītēs redzami dzejnieku Friča, Paulīnas un Antona Bārdu portreti, viņu dzejas fragmenti un tukšās puses. Spēlētājiem ir jāatrod uz galda jau izliktai kartītei atbilstoša cita kartīte. Vienas dzejas fragmenti meklējami divās kartītēs. Lai spēli būtu vieglāk spēlēt, katra dzejnieka teksti iekrāsoti savā krāsā: Fricim – sarkanā, Paulīnai – zilā, Antonam – zaļā. Saliktās kartītes veido līkloču līniju Zalkti  – senlatviešu gudrības un zintniecības simbolu. Spēle pabeigta izcili, ja Zalkti veido visas kartītes. Ja pāri paliek 4 – 6 kartītes, tad ir labi veicies. Spēlei ir vairāki spēlēšanas varianti, taču galvenais mērķis, lai spēlētājiem ir prieks iepazīt dzeju.

q4.jpeg          Vilnis Reguts ir gan spēles idejas, gan tekstu atlases autors, kā arī tās realizētājs. Spēles tapšanā iesaistījusies arī Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktore Sigita Kūla kā maketētāja un skolotāja Iveta Āboliņa kā literārā konsultante.

         Ir vairāki spēles eksemplāri, un vienu no tiem Vilnis Reguts uzdāvinājis savai skolai, lai caur spēli, apgūstot Friča Bārdas dzeju, skolēnus ieinteresētu pētīt Bārdas dzimtu dziļāk un lasīt dzeju. Tā ar savu īpašo ritmu, zemtekstu un tēlainību rosina aizdomāties un attīsta tēlaino domāšanu.

       Sakām paldies par radošo veikumu mūsu skolotājam Vilnim Regutam! Lai radītprieks un ceļotprieks ir ikdienas emocijas!

                                                                                                                                                             Iveta Āboliņa
Categories: Citāti | Komentēt

Ziņu izvēlne

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: